RPM
Einleitung
Mastaba
Photos
Funde
Archivalien
Plan
Literatur
Index

Index N

Namen:  
Privatpersonen (männlich):
 
  Jw-k#.w
  Jy
  Jyj
  Jy-m-Htp
  Jy-[n-/]
  Jy-n=j 1; 2; 3; 4;
  Jy-nfr
  Jmj
  Jmjj
  Jnj
  Jnj-jtj=f
  Jnj.t
  Jnb
  JnX
  Jrj
  Jrj-n-#X.t genannt Jrj
  Jrj-n-Hr
  Jr(.w)-k#-PtH 1; 2; 3; 4;
  Jrtj
JHjj
  Jzj
  Jtj 1; 2
  Jtj-sn 1; 2
  onXj
  onX-jr=s
  onX-wD#
  onX-m-s#=f
onX-m-Tnn.t
  onX-tjfj 1; 2
  ontj-Htp
  W#H.n=j
  W#H-Hr
  W#S-Pth
  W#S-k# Jrj
  Wr
  Wr-b#.-PtH 1; 2;
  Wr-b#.w-Ro(.w)
  Wr-nb-m#o.t
  WHm-k# 1; 2
  Bwt
  Bbj
  Ppj
  Pr-nb
  Pr-Hr-nfr.t
  PsS
  PtH-opr=f?
  PtH-Htp 1, 2, 3,
  Ffj ?
  Ftk.t (Ftk-t#)
  M##
  Mmj
  Mnw-nfr
  Mrj 1;
  Mrjj (Mry) 1; 2; 3;
  Mr-(#b?)-m-wd.w
  Mr-nb=f
  Mrw-k#
  Mrrj
  Mrr.w
  MHj
  Msj
  N-spr
  Nj-jm#.t-PtH
  Nj-jm#.t-PtH Srj
  Nj-onX-Ro(.w)
  Nj-onX-Or(.w)
  Nj-onX-%wfw
  Nj-nk-sw 1; 2
  Nj-Hb-nzw-wr
  Nj-xr.tj (?)
  Nj-sw-#X.tj
  Nj-sw-wsr.t
  Nj-swt-PtH
  Nj-k#.w-Ro
  Nj-k#.w-O(w).t-Or(.w)
  Nfr
  Nfr-jHjj 1, 2,
  Nfr-wdn.t
  Nfr-n (Nj-nfr) 1; 2
  Nfr-nzw 1, 2,
  Nfr-rmn=f
  Nfr-Hr-ontj (richtig: Nfr-Hr-nmtj)
  Nfr-Hr-n-PtH
  Nfr-sSm-PtH
  Nfr-qd
  NX.t-m#o.t 1; 2
  Nsjj
  Ro-wr 1; 2
  Ro-m#o.t
  Ro-nfr
  Ro-Hr-k#
  Ro-Htp 1;2 ; 3;
  Ro-Spss
  RwD-jb
  Owj
  Om-Jwnw
  Otj 1;
  Otpj 1; 2;
  Otp-ib
  Otp-ib=f?
  Oz
  %/
  %wfw-onX
  %wfw-nfr
  %nw
  %ntj-k#
  %tmj
  %tm.w-mD#.t
  $n.w-jb
  $nw-k#
  $nm.w-onX
  $nm.w-nfr
  $nm.w-Htp
  $r-nfr.t
  $rj-rmn
  Z#-nj-onX
  Z#z.t
  ZbH.n=f
  Zx#.t-Htp
  ZSSn
  (cb#.n=j)
  cnb 1; 2
  cn-mrr
  cnn.w
  cnDm
  cHtp.w
  cXm vielleicht auch M##-sXm-Jnp.w
  cSm.w
  cSm-nfr IV
  cSm-nfr Vtj 1; 2
  c.t-k#
  Cpsj
  Cpss
  Cpsjj
  Ctnw
  Ä#j-PtH
  Ä#r
  K#j 1; 2
  K#=j-nb=f
  K#=j-Hr-PtH
  K#.w
  K#-opr
  K#-Hr-s.t=f
  K#-m-nfr.t
  K#-nfr
  Kntf oder K#-n(j)-jtj=f
  K#r
  vp-m-onX
  Vjj
  Vntj 1; 2
  Vnn.t-onX
  Vzj
  Vzw
  VT.w
  Vttj
  E#.t
  E#S
  Ebo
  Enf
  Ed=f-%wfw
   
Privatpersonen (weiblich):
 
  #w.t-ib
  #bdw.t
  Jy.tj bzw. Jt
  Jpj
  jonX oder onXj
  Jnj.tj Srj
  Jnj.t-k#=s
  Jntj (ob weiblich?)
  onX-O(w).t-Or(.w) 1; 2
  onX-Hnw.t=s
  onX.t
  W#t.t
  WXt-nb (ob WXt-k#?)
  Bbj
  Pr(j)-sn.t
  Ppj 1; 2;
  Mrj.t
  Mr(j).t-jb
  Mr(j).t-jt=s 1; 2
  Mr(j).t-Mn.w
  Mr=s-onX
  Mr=s-onX Srj
  MH-jb-O(w).t-Or(.w) ?
  Nj-onX-B#st.t
  Nj-onX-O(w).t-Or(.w)
  Nj-m#o.t O(w).t-Or(.w)
  Nj-nk-jS.t
  Nj-H#p
  Nj-k#.w-O(w).t-Or(.w)
  Nb.t
  Nfr-jw-O(w).t-Or(.w)
  Nfr-mr.t-jb
  Nfr-Xww
  Nfr-Htp=s
  Nfr-Tz
  Nfr-k#.w=s
  Nfr.t
  Nfr.t-nzw
  Nfr.t-k#
  Nsj
  ND.t
  Ro-Xtw
  RwD-k#
  O#-nzw
  O#.t-nfr.t ? oder Z.t-nfr.t
  O(w).t-Or.w wr.t
  Ojj
  Opnj
  Onw.t-m-p.t
  Onw.t=s
  Onwt=sn 1; 2
  OHj
  Otp-jb=s
  %nw.t
  %ntj
  %ntj.t
  %n.t-k#.w(=s?)
  OnD=s
  %t.tj
  Otp-nfr.t
  Otp-Hr=s
  Z#.t-mrj.t
  Z.t=j
  Z.t-nfr.t ? oder O#.t-nfr.t
  cn.t
  cn.t-jtj=s
  Cpss-O(w).t-Or(.w)
  Cd.w=s
  Vntt 1; 2; 3;
  Vnttj
  Vz.t=s
  Vtw.t
  E#r.t
  Ef#.t=sn
  Ef#.t-k#
   
Nischen Kultnischen in Mastaba D 213; Mastaba D 50;
Nischendekor Kultkammer der Mastaba D 208; Mastaba D 50;
Ni-user-Re Siegel mit Namen des Ni-user-Re (ÄMUL 3774);